Птица 2016 года


ГОГОЛЬ – птица  2016  года  в  Беларуси

          ОО  «Ахова  птушак  Бацькаўшчыны»  объявила  птицу  2016  года. Ею  стал   гоголь  обыкновенный.

          При  выборе  птицы  года   важно  мнение  людей.  По  сложившейся  традиции  работники  АПБ  приглашают  неравнодушных  граждан    не  только  больше  узнать  о  птице  года,  но  и  помочь ей  делом.  Основной  критерий  выбора  птицы  года -  наличие  у  вида  тех  или  иных  проблем,  которые  можно  решить,  если  привлечь  к  ним  внимание  общественности  и  государственных  органов. 

       Гоголь  хоть  и  не  является   охотничьим  видом,  однако  часто  страдает    из – за  безграмотности  охотников.  Поэтому  первая  задача АПБ -  познакомить  людей  с  черно – белой  уткой.

         Еще  одна  проблема -  «квартирный вопрос»  птицы.   Гоголь  не  строит  гнездо  на  земле,  как  большинство    представителей  семейства  утиных,  а  занимает  дупла  старых  деревьев.  Но  во  многих  местах  вдоль  озер  и  рек  осталось  мало  старых  деревьев  с  крупными  дуплами,  и  птицы  не  могут  найти    подходящего  места  для  жилья.  Решить  эту  проблему  могут  биотехнические  мероприятия:  помочь  им  построить  «дупло»,  а  это  может  любой  человек.

04.01.2016


13  фактаў  аб  звычайным  гогале:

 1.  Звычайны  гогаль – адзін з  15  відаў  качак,  якія  гняздуюцца  ў  Беларусі.
 2.  Радзімай  гогаля  лічыцца  Паўночная  Амерыка,  адкуль  птушка  перабралася  спачатку  ў  Азію,  а  потым  распаўсюдзілася  па  ўсім  паўночным  паўшар і.
 3. Увесну  беларускія  гогалі  аднымі  з  першых  спяшаюцца  на  радзіму  з  зімовак  у  Заходняй  Еўропе.  Некаторыя  асобіны  застаюцца  на  зіму  і  ў нашай  краіне.
 4. З  лютага  самцы  пачынаюць  такаваць -  выконваць  адмысловы  “танец”,  які  прыцягвае  самак.  Качар  распускае  хвост, закідвае  галаву,  “бразгоча”  голасам  і  падымае  вакол  сябе  фантан   пырскаў.
 5. Гогаль – качка,  якая  гняздуецца  ў  дуплах  дрэў.  Домам  для  яе  становяцца  і  адмысловыя  гнездавыя  скрыні  (гагалятнікі),  якія  чалавек  можа  развесіць  недалека  ад  вады.  Менавіта  дзякуючы  ім  гэтая  птушка  вырашыла  “кватэрнае  пытанне”,  павялічыла  сваю  колькасць  у  Беларусі  і  ў  2004  годзе  пакінула  Чырвоную  кнігу.
 6. Насяляе  сажалкі  і  рэкі,  каля  якіх  ёсць  старыя  лясы.  Можа  жыць  на  азёрах сярод  мохавых  балот,  дзе слабая  кармавая  база  і  іншых  качак  не  сустрэнеш.
 7. Пры  недастатковай колькасці  дуплаў  у  месцах  гняздоўя  паміж  самкамі  назіраюцца  бойкі  за  валоданне  гняздом.  Нярэдка  ў   адным  дупле  нясуцца  адразу  дзве  качкі  гогаля.
 8. Качаняты  выскокваюць  з  дупла  на  покліч  маці.  Першы  выхад  у вялікі   свет  можа  пачынацца  з  15 – метровага  скачка!  Птушаняты  не  ўмеюць  лётаць  і  проста  парашутуюць,  растапырыўшы  крылцы  і  перагонкі  на  лапах.
 9. Гогаль  харчуецца  воднымі  насякомымі,  ракападобнымі  і  малюскамі.  Ежу  здабывае  са  дна  на  глыбіны  да  10  метраў.
 10. Гогаля  ў  палёце  можна  вызначыць  нават  з  заплюшчанымі  вачамі:  у  яго  па  асабліваму  “свішчуць”  крылы.
 11. Самы  стары  гогаль,  па  данных  кальцавання,  пражыў  16  гадоў  і  11  месяцаў.
 12. Магчыма,  назва  “гогаль”  узнікла  ад  чувашскай  мянушкі  “гогул”.

Падобныя  назвы ёсць  у  чэшскай  (hohol  severni),  славацкай   (hlaholka    severska),                     польскай  (qaqol),  латышскай   (qeqaals)  мовах.  Аннлічане  вырашылі  звярнуць  увагу  на  жоўты  колер  вачэй  качара  і  назвалі  птушку   “Goldeneye”  (“залатое  вока”).

 1. Птушка  2016  года  ў  Беларусі – галоўны  герой  фразеалагізма  “хадзіць  гогалем”.  Устойлівае  словазлучэнне,  якое  азначае  “мець  бравы,  назалежны  выгляд”, нарадзілася  выключна  дзякуючы  незвычайнай  паходцы  гэтай  птушкі.  Яна  ходзіць  павольна  і  перавальваючыся,  нібы  важная,  самазадаволеная  асоба.